Fon Satın Al
Değerlerimiz

Değerlerimiz

  • Sağlam Faizsiz Finans: İnancımızın, iş hayatımızdaki tezahürü olan sağlam faizsiz finans ilkelerine uymayı, ahlâk anlayışımızın temeli olarak görürüz. İşimizdeki her uygulamanın sağlam faizsiz finans ilkelerine ile örtüşmesine azami özeni gösteririz.
  • Adalet: Muhatabımız olan herkesin hakkını her koşulda, menfaat gözetmeksizin korur, her durumda objektif oluruz. Ortakların, çalışanların ve müşterilerin haklarını ayrı ayrı gözetiriz.
  • Profesyonellik: Kişisel duygu ve düşüncelerden arınıp işin gerektirdiği şekilde uzman bir yaklaşımla hareket eder, iş ahlâkının gereklerini her şeyin üstünde tutarız. İşimizi mükemmel yapmak için çabalar, kaliteden ödün vermez, disiplinli çalışır, yaptığımız işin sorumluluğunu taşırız. Profesyonelliğin bizi hedeflerimize ulaştıracağını biliriz.
  • Takım Ruhu: Bir takım olduğumuza ve takım olmanın gücümüzü artırdığına inanırız. Yatırımcılarımızla birlikte kendimizi büyük bir aile olarak görür ve bizi birbirimize bağlayan manevi bağlara sahip çıkarız. Bireysel farklılıklarımızı zenginlik kabul edip ortak bir amaca ulaşmak için birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliriz.
  • Yenilikçilik: Vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda ürün, hizmet ve iş yapış biçimlerimizde en iyisine ulaşmak için sürekli araştırır ve kendimizi geliştiririz. Köklerimizi unutmadan değişime açık olmanın, gelişmenin ilk adımı olduğunun bilinciyle hareket ederiz. Kalıpların dışına çıkıp çağın gerektirdiği bütün olanakları kullanarak farklılık oluşturmayı hedefleriz.
  • Güven: Sağlam sermaye yapımız ve ahlaki değerlerimiz, profesyonelliğimiz, sorumluluk anlayışımız, şeffaf işlem ve raporlama sistemlerimiz ve teknolojik alt yapımızın sağladığı destekle; yatırımcılarımıza güven zemini sunarız.