Fon Satın Al
Portföy Yönetimi Nedir?

Portföy Yönetimi Nedir?

Mevzuatın ve içtüzüğün izin verdiği sınırlar dahilinde, portföye varlık (hisse senedi, kira sertifikası gibi yatırım araçları) alınıp satılması ve bu varlıkların getirilerinin (kâr payı gibi) tahsil edilmesi faaliyetleridir. Varlıkların alınıp satılması kararlarına dayanak teşkil eden her türlü araştırma ve analiz gibi faaliyetler de portföy yönetiminin kapsamına girer.