Fon Satın Al
Yatırım Fonlarında Vergilendirme İşlemleri Nasıl Olmaktadır?

Yatırım Fonlarında Vergilendirme İşlemleri Nasıl Olmaktadır?

GAYRİMENKUL FONLARI

Gerçek kişiler için: Fon katılma payları gayrimenkul fonuna iade edilirse vergi oranı %0, fon katılma paylarının üçüncü bir tarafa satılması halinde vergi oranı %10 olarak uygulanır. Kaynaktan kesilen bu vergi nihai vergidir ve beyan edilmez. Tüzel kişiler için vergilendirme ise menkul kıymet yatırım fonlarında ki gibi yapılmaktadır.

MENKUL KIYMET YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN KÂR PAYLARI

Tam Mükellef Kurum
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler tarafından elde edilenler;-%0 oranında stopaja tabidir. Elde edilen kar payları Kurumlar vergisine tabidir. Yukarıda tam mükellef olarak sayılanların dışındaki kurumlar tarafından; Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinden elde edilenler stopaja tabi değildir. Aylık ağırlıklıortalama bazda portföylerinin en az % 80’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden (MKYO hisse senetleri hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilenler % 0 oranında stopaja tabidir. Yukarıda belirtilen fonlar dışındaki yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilenler % 10 oranında stopaja tabidir. Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler.
Tam Mükellef Kişi

Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinden elde edilenler stopaja tabi değil. Bu gelirler beyan da  edilmez.

Aylık ağırlıklıortalama bazda portföylerinin en az % 80’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden (MKYO hisse senetleri hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilenler % 0 oranında stopaja tabi.- Yukarıda belirtilen fonlar dışındaki yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilenler % 10 oranında stopaja tabidir.

Stopaj nihai vergidir.

Beyan edilmez

Dar Mükellef Kurum

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancıkurumlar tarafından elde edilenler;

% 0 oranında stopaja tabidir.

Stopaj nihai vergidir.

Beyan edilmez.

Yukarıda dar  mükellef olarak sayılanların dışındaki kurumlar tarafından;

Sürekli olarak portföyünün en az % 51’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinden elde edilenler stopaja tabi değildir.

Aylık ağırlıklıortalama bazda portföylerinin en az % 80’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden (MKYO hisse senetleri hariç) oluşan hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilenler % 0 oranında stopaja tabidir.

Yukarıda belirtilen fonlar dışındaki yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilenler % 10 oranında stopaja tabidir.

Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler.

Dar Mükellef Kişi

Tam mükellef gerçek kişilerde olduğu gibi vergilendirme yapılır.